fbpx
כנס נחלים לוגו
ישיבת נחלים

מיטב המרצים והרבנים

בכנס נחלים למחשבת ישראל

"דע את אלוקי אביך ועבדהו"

דברי הימים א' כ"ח, ט'

הרב דרוקמן

מו״ר הרב חיים דרוקמן שליט״א

הרב חיים סבתו

פרופ׳ שלום רוזנברג

הרב יובל שרלו

הרב רא״ם הכהן

פרופ׳ חנוך בן פזי

הרב פרופ׳ יהודה ברנדס

אשרה קורן

הרבנית אשרה קורן

ד״ר פנינה נויבירט

פרופ׳ בנימין בראון

הרב לורנץ

הרב שמואל לורנץ

פרופ׳ אלי עסיס

הרבנית אסתי רוזנברג

ד״ר תרצה קלמן

הרב ניר מנוסי

הרב מרדכי ורדי

הרב יעקב מדן

הרב יעקב נגן

הרב אריה הנדלר

הרב חיים נבון

הרב ד״ר תמיר גרנות

הרב ד״ר מרדכי מאיר

הרב הראשי דוד לאו

ד״ר אהוד נאיר

הרב דולי בסוק

הרב ד״ר אברהם ליפשיץ

הרב ליאור אנגלמן

הרב שרקי

הרב אורי שרקי

הרב אוריאל עיטם

ד״ר הראל לורנץ

ד״ר מרדכי קידר

ד״ר תמר מאיר

ד״ר שפרה אסולין

הרב מומי פאלוך

הרב יוסף צבי רימון

רפי קפלן

הרב פרופ׳ יצחק ברנד

הרב פרופ׳ דניאל הרשקוביץ

ד״ר ארנון עצמון

הרבנית ציפי ליפשיץ

הרבנית הדסה פרומן

הרב ד״ר בני קלמנזון

מר צביקה אילן

הרב איתמר אלדר

הרבנית מלכה פיוטרוקובסקי

הרב אלישע וישליצקי ז"ל

הרב ד״ר בני לאו

הרב שמואל אליהו

הרב יהושע שפירא

הרב חגי לונדין

הרב יוחנן פריד

ד״ר יוחאי רודיק

הרב פדיה נגר

הרב יאיר דרייפוס

הרב אליעזר קשתיאל

פרופ׳ חביבה פדיה

ד״ר ציפי קויפמן

נבנה ועוצב ע״י ותקין'S בוטיק