fbpx
כנס נחלים לוגו
כנס נחלים למחשבת ישראל

ד״ר שפרה אסולין

ושם תדע שאתה סתום, עתיק, העומד לשאלה ברא אלה
על תבונה ואמונה בספר הזהר

הברכה אחת היא לך אבי
על יעקב ועשיו ומה שביניהם בספר הזהר

זאת תורת האדם
'רזא דאדם' מהותו וייעודו בספר הזוהר

בין חירות לסמכות ובין מסורת לחידוש
ב"דברים חדשים עתיקים" שבספר הזוהר

נבנה ועוצב ע״י ותקין'S בוטיק