fbpx
כנס נחלים לוגו
כנס נחלים למחשבת ישראל

הרב מומי פאלוך

חסידים ואומות העולם

חירות וסמכות בבית המדרש
מה קורה כאשר התלמיד חולק על הרב? אגדה חסידית

בורא נפשות רבות
תפיסת הנפש בקרב תלמידי הבעש"ט וממשיכיה בציונות הדתית

נבנה ועוצב ע״י ותקין'S בוטיק