fbpx
כנס נחלים לוגו
כנס נחלים למחשבת ישראל

הרב ד״ר תמיר גרנות

הרב קוק ורבי נחמן 
מתווכחים על אמונה ותבונה

חסידי אומות העולם
מהרמב"ם עד הראי"ה קוק ל"יד ושם"

חירות היחיד וסמכות החברה
עיון בסוגיה הלכתית ומשמעויותיה הרעיוניות

האדם השלם והאדם הדתי
במשנת הרב קוק

נבנה ועוצב ע״י ותקין'S בוטיק