fbpx
כנס נחלים לוגו
כנס נחלים למחשבת ישראל
אשרה קורן

הרבנית אשרה קורן

חזון ואמונה מול הגיון 
מרים, יוכבד המילדות ובת פרעה

הלל ושמאי
פניו של האחר והיחב לגרים

בנות חורין
במקרא

נבנה ועוצב ע״י ותקין'S בוטיק